Những khu vực cần sử dụng mặt đường kết cấu bê tông xi măng

( Thứ năm 01/11/2012 | Lượt xem: 3245 )

Suanhapho.com - Mới đây Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm xây dựng cũng như ban hành quy định về khu vực phải sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng và các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thi công và duy tu, sửa chữa,bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng để áp dụng, thực hiện trong phạm vi cả nước.

bê tông,bê tông xi măng

Quy định được Phó Thủ Tướng giao Bộ Giao thông vận tải quyết định lựa chọn dự án và công trình  thí điểm sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật; chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan lập phương án huy động nguồn vốn để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hiện nay Ở nước ta, đường bê tông xi măng đã được triển khai ở một số dự án quy mô cũng như khá nhiều ở hệ thống giao thông nội bộ, giao thông nông thôn.Đặc biệt hiện nay với nhu cầu phát triển mô hình nông thôn mới nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đang là một vấn đề cấp thiết

Thực tế cho thấy đường bê tông xi măng có độ bền cao gấp rưỡi, gấp đôi so với đường bê tông nhựa, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thấp hơn rất nhiều. Về mặt lâu dài, đầu tư đường bê tông xi măng có hiệu quả hơn, cần thiết ở một số khu vực, tiêu chuẩn đường nhất định, chẳng hạn như đường ngập trũng, thường xuyên sạt lở, hư hỏng do điều kiện thiên nhiên, thuận lợi về nguyên liệu,…

Nếu xây dựng mặt đường bê tông xi măng cũng sẽ giúp tranh thủ nguồn cung cấp xi măng trong nước với mục tiêu ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo : Chinhphu.vn

Nguồn: YOURHOUSE

Thống kê truy cập

Online: 1

Số người truy cập: 240509